تست ارسال مطلب

دوشنبه بهمن ۱۴۰۱

تحلیل ماده ۴ قانون مدنی
ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می‌گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»
این حکم که از ماده ۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده حاوی دو قاعده مهم است:
۱- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد: یعنی، قانون فقط بر وقایعی حکومت می‌کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
۲- اثر قانون نسبت به آتیه است: یعنی قانون جدید همینکه قابل اجراء شود بر تمام امور حکومت می‌کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می‌دهد (۱)
بی‌اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می‌نماید و تغییری در ماهیت حق نمی‌دهد عطف به‌ماسبق می‌شود و عطف به‌ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق و اساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق و رافع آن است عطف به‌ماسبق نمی‌شود امثله برای قانون شکل قوانین جزائی است و مثال قانون موضوع قانون مدنی است (۲)

ادامه مطلب | مقدمات احیا | 715 بازدید

در BLS و در ACLS مادران باردار

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

در BLS : -شکم و رحم مادر را سریعا به سمت چپ ببرید . -پاشنه دست باید موقع ماساژ بالای خط و جناق باشد . در ACLS : -دوز دفیبرلیشن و داروها همانند استاندارد است. 5- آمادگی برای سزارین اورژانسی تا قبل از دقیقه 4 6- به محض شروع CPR مادر،یک گروه جهت CPR نوزاد آماده باشند. 9- الگوریتم درمانی EMD/PEA ،آسیستول و PVT/VF مانند بزرگسالان است . 10- الگوریتم زودرس اهمیت دارد . 11- لوله گذاری زودرس اهمییت دارد . 12 داروها را با همان دوز بزرگسالان تزریق کنید. 13- به الگوریتم BLS و ACLS در دوران بارداری نگاه کنید.

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 4886 بازدید

احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS)

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS) - سن حاملگیW20<ممکن است سبب فشار اوردن رحم روی IVCدرآئورت شده، در نتیجه بر گشت وریدی و برون ده قلبی (هر دو)را مخنل می کند. -این انسداد وریدی توسط رحم بزرگ سبب یک هایپوتنشن و شووک پیش از CPA شده ودر CPR حتما ان را در نظر بگیرید. -بزرگی رحم و شکم اثربخشی ماساژ قلبی را به خاطر اختلال در برون ده قلبی و برگشت وریدی کم می کند. -این اثر فشار رحمی را می توان با جابه جا کردن رحم وشکم به سمت چپ یا با گذاشتن پتو یا یک رول زیر بدن در سمت راست ،اصلاح کرد و آئورت وIVC را تا حد امکان آزاد کرد . -تغییرات هورمونی و بزرگی شکم سبب نارسا شدن اسفنکتر معده‌ای–مروی شده و خطر برگشت مواد به حلق و آسپیریشن را خیلی زیاد میکند. -در هر بیمار باردار که در حالت CPR وی هستید و مشغول تهویه با ماسک وبگ، حتما یک فشار روی غضروف کریکویید (زیرتیرویید)بدهید تا هوا وارد ریه نشود و خطر برگشت مواد کاهش یابد. -در بارداران سریعا لوله تراشه بگذارید: گذاشتن لوله تراشه برای تهویه در بارداران خیلی اهمیت دارد.

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 4364 بازدید

احیا در بارداری ACLS

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

ACLS : بدون درنگ بیمار را اینتیوبه کنید.(با لوله شماره 7وکاف لوله تراشه را پر کنید) بدون درنگ برای بیمار 2رگ بزرگ بگیرید(در صورت امکان با آنژیوکت طوسی) مایع رینگر یا نرمال سالین را حدود یک لیتر تا5/1لیتربه سرعت تزریق کنید. هم زمان با ماساژ قلبی وتهویه (الگوی 30به 2)، مونیتورینگ قلبی و پالس اکسیمتری را وصل کنید. اگر بیمار نبض ندارد به مانیتور قلبی نگاه کنید،دو حالت پیش می آید:

ادامه مطلب | احیا در حاملگی | 4663 بازدید

آیا با اصطلاح CPR تنها با دست آشنا شده اید؟

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

Hands-only CPR آیا با اصطلاح CPR تنها با دست آشنا شده اید؟ هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته که تحت آموزش همگانی احیای قلبی، ریوی هستند،برای افراد غیرحرفه‌ای مانند کارمندان ،کارگران،فروشندگان وبازنشستگان وهمچنین سنین نوجوانی Hands-only CPR را آموزش می دهند.یعنی به کسانی که توان یا وقت آموزش مدیریت راه هوایی را ندارند،آموزش می دهند که به محض برخورد با شخص بیهوش پس از درخواست کمک، تنها اقدام به ماساژ قلبی کنند.

ادامه مطلب | انواع روشهای احیا | 4315 بازدید