خلاصه ای از نکات کلیدی و تغییرات اساسی CPR

پنج شنبه آذر ۱۳۹۰

 

خلاصه ای از نکات کلیدی و تغییرات اساسی CPR:

 

نکات کلیدی و تغییرات اساسی در گایدلاین 2010 AHA در مورد CPR و تهیه های ECC برای CPR بزرگسالان توسط امداد گر غیر حرفه ای به شرح زیر است :

  • الگوریتم ساده شده ی جهانی BLS در بزرگسالان تنظیم گردید . (شکل 2)
  • این تغییرات برای توصیه های مذکور در جهت شناسایی فوری و فعال نمودن سیستم پاسخگوی اورژانس براساس علائم عدم پاسخ و همچنین آغاز CPR بر روی مصدومی که پاسخگو نیست و عدم تنفس یا تنفس غیر عادی دارد، اعمال گردید ( تنها زمانیکه مصدوم gasping دارد (
  • "مشاهده – گوش دادن و احساس تنفس " از الگوریتم حذف گردید .
  • بر روی CPR با کیفیت بالا تأکید مستمر و دوباره گردید (ماساژ قفسه سینه با سرعت و عمق مناسب ، همراه با فرصت دادن جهت بازگشت قفسه سینه پس از هر بار ماساژ ، کاهش و به حداقل رساندن انقطاع در ماساژ ها و اجتناب از تهویه مازاد .
  • تغییراتی در توالی توصیه شده برای امدادگر تنها (یک نفره) جهت آغاز ماساژ قفسه سینه قبل از دادن rescue breath ایجاد شده است ( بصورت B-A-C به جایی C - B - A) امدادگر تنها ( تک نفره) بایستی CPR را با 30 ماساژ قفسه سینه آغاز کند بجای 2 بار تهویه برای نجات که موجب به تأخیر افتادن ماساژ می گردد .
  • سرعت ماساژ بایستی حداقل 100 بار در دقیقه باشد ( بجای «حدوداً » 100 بار در دقیقه )
  • عمق ماساژ در بزرگسالان از محدوده ی   اینچ تا 2 اینچ به حداقل 2 اینچ (cm5) تغییر یافته است .

این تغییرات در جهت ساده نمودن آموزش امدادگر غیر حرفه ای و تأکید مستمر به نیاز برای فراهم نمودن ماساژ قفسه سینه اولیه برای مصدوم با ایست قلبی ناگهانی ، طراحی شده اند . اطلاعات بیشتر در مورد این تغییرات در زیر شرح داده شده است .

توجه : در موضوعاتی که متعاقباً بحث می گردد ، تغییرات و یا نکات تأکید در امدادگر غیر حرفه ای که مشابه با این موارد در ارائه در ارائه دهندگان مراقبت های درمانی باشند در داخل ستاره قید شده اند(*)

ادامه مطلب | تازه ها در احیا | 21275 بازدید | فایل ضمیمه | فایل ضمیمه

نکات تغییر یافته در مبانی CPR (بر اساس دستورالعمل 2010 انجمن قلب امریکا)

یکشبه مهر ۱۳۹۰

 

نکات تغییر یافته در مبانی CPR  

(بر اساس دستورالعمل 2010 انجمن قلب امریکا)

ترجمه و ویرایش : رضوان قندیان


کلیات :

موضوعات کلیدی و تغییرات 2010  انجمن قلب امریکا (AHA) در خصوص راهنمای احیاء قلبی و ریوی (CPR) و مراقبت قلبی عروقی اورژانس (ECC):

این دستورالعمل که نتیجه بازنگری دستورالعمل 2005 احیاء قلبی ریوی است، بر ارتقاء کیفی CPR تاکید دارد و شامل :

1-      تعداد ماساژ قلبی حداقل 100 بار در دقیقه ( در ویرایش 2005 تقریبا 100 بار در دقیقه بود )

2-   عمق ماساژ در بالغین حداقل 2 اینچ (5 سانتی متر) و در اطفال ونوزادان، حداقل یک سوم قطر قدامی خلفی قفسه سینه  (تقریبا 5/1 اینچ یا 4 سانتی متر، در نوزادان و 2 اینچ یا 5 سانتی متر در اطفال). توجه داشته باشید که در دستورالعمل قبلی عمق ماساژ ، طیفی از 5/1 تا 2 اینچ در بالغین بوده و دیگر نباید استفاده شود و عمق ماساژ قفسه سینه در اطفال و نوزادان عمیق تر از دستورالعمل قبلی است .

3-      بعد از هر ماساژ اجازه برگشت قفسه سینه داده شود .

4-      حین ماساژ قفسه سینه حداقل وقفه در ماساژ ایجاد شود .

5-      از تهویه تنفسی زیاد پرهیز گردد .

 

ادامه مطلب | تازه ها در احیا | 19566 بازدید

مدیریت احیا طبق نسخه بازنگری شده 2010 انجمن قلب آمریکا

سه شنبه مهر ۱۳۹۰

آموزش ، پیاده سازی و تیم ها: رهنمودهای سال 2010 انجمن قلب آمریکا برای احیای قلبی و مراقبتهای اورژانس قلبی و عروقی

این فصل به بررسی مسائل مهم آموزشی که برکیفیت عملکرد احیا  اثر می گذارند اختصاص دارد همچنین به شرح پیاده سازی فرایند و موضوعات تیمی و دستیابی به بازدهی بهتر می پردازد . اطلاعات به چهار دسته عمده سازماندهی می شود
تمایل به انجام احیاء ، طراحی آموزشی ،بهبود کیفیت احیاء و مسائل مربوط به اجرا و برون ده. اگرچه مفاهیم مهم شناسایی شده توسط کمیته بین المللی رابط احیا 2010 و انجمن قلب آمریکا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است اما این سند شامل تمامی آموزش ها و موضوعات مرتبط با گروه که توسط انجمن بین المللی احیا بهمراه توصیه های درمانی تهیه شده است نمی باشد .

ادامه مطلب | تازه ها در احیا | 6694 بازدید