پیش آگهی احیاء

پنج شنبه اردیبهشت ۱۳۸۹

  

براساس وضعیت نــورولوژیک، بیمارانی که بعد از عملیات احیاء زنده می مانند به 4 گروه تقسیم می شوند:

 

گروه I : فورا و بدون هیچ عارضه ای برگشت می کنند.

 

گروه II : سریعا برگشت می کنند. گاهی برای چند ساعت بیهوش هستند. سپس به هوش می آینـد. علائم فراموشی، روان تنی، هذیان، گیجی، اختلال تمرکز حواس و اضطــراب تا ماهها ممکن است وجود داشته باشد.

 

گروه III : دارای بازگشت با تاخیر هستنــد. ساعتها یا روزها بیهوش می باشنــــد و علائم انقباض عضلانی، آفازی، کاهش بینایی، همی پلژی، عدم هماهنگی حرکات بدن وجود دارد پیش آگهی این گروه خوب نیست.

 

گروه IV : وضعیت دسربره دارند. به هیچ محرکی پاسخ نمی دهند مردمک ها دیلاته است. به ندرت چند روز تا چند هفته زنده می مانند.

ادامه مطلب | پیش آگهی | 4906 بازدید