ارائه حمایت های عاطفی به خانواده در طول تلاش های احیاء (فصل اخلاق پروتوکل 2010 احیا انجمن قلب آمریکا)

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

ارائه حمایت های عاطفی و احساسی برای خانواده در طول انجام تلاش های احیاء در زمان بروز ایست قلبی :

در گذشته ، اعضای خانواده اغلب از حضور پیدا کردن بر سر بالین کودک یا دیگر بستگان خود در زمان انجام فرایند احیاء محروم می شدند . تحقیقات حاکی از آن است که ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی طیفی از دیدگاه ها و نظرات را در مورد حضور اعضای خانواده در طول تلاش های احیاء  مطرح کرده اند . مساله و نگرانی تئوریک از حضور اعضای خانواده در این فرایند این است که این افراد آشفته و درهم گسیخته می شوند ، در اقدامات احیاء دخالت می کنند ، یا دچار سنکوب و بیهوشی می شوند ، و مساله دیگر افزایش احتمال قرار گرفتن در معرض مسئولیت قانونی است ؛ با این حال ، این موارد در مقاله گزارش نشده است . چندین مقاله تحقیقی عنوان کرده اند که اکثر اعضای خانواده مایلند که در طول انجام تلاش احیاء حضور داشته باشند . گزارش شده است که اعضای خانواده بدون داشتن هیچ پیش زمینه پزشکی در کنار بالین فرد مورد علاقه خود حضور پیدا می‌کنند و در طول لحظات پایانی زندگی او به او آرامش می دهند و با او خداحافظی می‌کنند . همچنین گزارش شده که این کار به اعضای خانواده کمک میکند تا خود را با مرگ عزیزشان سازگار کنند و در اکثر موارد مشخص شده است که آنها این کار را  مجددا نیز تکرار میکنند . چندین گزارش،  واکنش های مثبتی را از طرف اعضای خانواده نشان می دهد ، بسیاری از این افراد اینطور عنوان کرده اند که با این کار احساس خوبی دارند و به عزیزشان کمک می کنند و غم و اندوهشان ساده‌تر می شود . اکثر والدین مورد تحقیق قرار گرفته عنوان کرده اند که مایلند در طول تلاش احیاء در کنار فرزندشان حضور داشته باشند .

در جایی که گزارش مستندی از آسیب ناشی از این موضوع وجود ندارد و در سایه اطلاعاتی که تایید کننده این حضور هستند، فراهم کردن این فرصت برای اعضای خانواده برای حضور بر بالین بیمارشان درطول عملیات احیاء امری معقول و مطلوب به نظر میرسد . به ندرت از بیماران و دیگر اعضای خانواده پرسیده می شود که آیا آنها می توانند حضور داشته باشند مگر اینکه توسط فراهم کنندگان خدمات بهداشتی درمانی برای این کار تشویق شوند . اعضای تیم احیاء باید نسبت به حضور اعضای خانواده در طول تلاش های احیاء حساس باشند ، و باید یکی از اعضا برای پاسخ به سوالات خانواده ، مشخص کردن و توضیح اطلاعات و آرام کردن اعضای خانواده تعیین شود .

به قسمت ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ادامه مطلب | حمایت عاطفی روانی | 2420 بازدید