در BLS و در ACLS مادران باردار

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

در BLS : -شکم و رحم مادر را سریعا به سمت چپ ببرید . -پاشنه دست باید موقع ماساژ بالای خط و جناق باشد . در ACLS : -دوز دفیبرلیشن و داروها همانند استاندارد است. 5- آمادگی برای سزارین اورژانسی تا قبل از دقیقه 4 6- به محض شروع CPR مادر،یک گروه جهت CPR نوزاد آماده باشند. 9- الگوریتم درمانی EMD/PEA ،آسیستول و PVT/VF مانند بزرگسالان است . 10- الگوریتم زودرس اهمیت دارد . 11- لوله گذاری زودرس اهمییت دارد . 12 داروها را با همان دوز بزرگسالان تزریق کنید. 13- به الگوریتم BLS و ACLS در دوران بارداری نگاه کنید.

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 4885 بازدید

احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS)

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS) - سن حاملگیW20<ممکن است سبب فشار اوردن رحم روی IVCدرآئورت شده، در نتیجه بر گشت وریدی و برون ده قلبی (هر دو)را مخنل می کند. -این انسداد وریدی توسط رحم بزرگ سبب یک هایپوتنشن و شووک پیش از CPA شده ودر CPR حتما ان را در نظر بگیرید. -بزرگی رحم و شکم اثربخشی ماساژ قلبی را به خاطر اختلال در برون ده قلبی و برگشت وریدی کم می کند. -این اثر فشار رحمی را می توان با جابه جا کردن رحم وشکم به سمت چپ یا با گذاشتن پتو یا یک رول زیر بدن در سمت راست ،اصلاح کرد و آئورت وIVC را تا حد امکان آزاد کرد . -تغییرات هورمونی و بزرگی شکم سبب نارسا شدن اسفنکتر معده‌ای–مروی شده و خطر برگشت مواد به حلق و آسپیریشن را خیلی زیاد میکند. -در هر بیمار باردار که در حالت CPR وی هستید و مشغول تهویه با ماسک وبگ، حتما یک فشار روی غضروف کریکویید (زیرتیرویید)بدهید تا هوا وارد ریه نشود و خطر برگشت مواد کاهش یابد. -در بارداران سریعا لوله تراشه بگذارید: گذاشتن لوله تراشه برای تهویه در بارداران خیلی اهمیت دارد.

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 4364 بازدید

اقدامات حیاتی پیش از ایست قلبی در مادر باردار

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

اقدامات حیاتی پیش از ایست قلبی  - ریوی

*با ورود هر مادر باردار به اورژانس ، وی را از نظر هایپوولمی معاینه کنید و اگر نیازی به مایع درمانی دارید مایع بدهید .

*همیشه یک خانم باردارdifficult intubation  در نظر بگیرید .

*اگر بیمار با حال بد منیزیوم سولفات میگیرد ، آنرا قطع و از کلسیم کلراید ( یا گلوکونات ) 10% (ml 10 از کلراید و ml30 از نوع گلوکونات ) تزریق کنید .

*اگر طی 4 دقیقه CPR ، بیمار دارایROSC  نشد، سزارین اورژانسی انجام دهید .

*باید تمام تلاش خود را در جهت در آوردن نوزاد در طی 5 دقیقه اول،CPR  انجام دهید .

 

برگرفته از کتاب احیای قلبی ریوی ، به قلم  فرید ابوالحسن قره داغی 

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 3247 بازدید

نکات بالینی مهم در CPR زنان باردار

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

نکات بالینی مهم در CPR  زنان باردار

*دفیبریلیشن را به تاخیر نیاندازید .

*مادر را با اکسیژن 100%  تهویه کنید .

*با کاپنوگرافی کیفیت CPR را مونیتور کنید .

*پس از برگشت بیمار به فاز پس از احیا ، خیلی اهمیت بدهید .

*هنگام رگ‌گیری از عروق بالای دیافراگم استفاده کنید .

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 3474 بازدید

احیای قلبی ریوی مارادن باردار

یکشبه دی ۱۳۹۲

 در طرح CPR دو نفر حضور دارند :

-         امیدوار کننده ترین کاربرای بقای جنین، زنده ماندن مادراست.

-         تغییرات فیزیولوژی که در بارداری رخ می دهند را در نظر داشته باشیم.

1-     در تمام موارد اورژانس بارداری (حتی پیش ازایست قلبی، ریوی) وهمچنین در طی CPR موارد زیر را باید  انجام دهید:

- به سرعت زن باردار را در وضعیت خوابیده به سمت چپ ( Left lateral )دهید تا ورید وناکاوا ازاد شود و خون به راحتی بین اندام تحتانی وقلب حرکت کند تا از افت فشار خون جلوگیری کند (افت فشار خون در زن باردار یعنی فشار سیستولیک زیرmmHg100یا کمتر از 80% پایه)

- اکسیژن 100% بدهید.

- سریعا 2 رگ بزرگ بگیرید و به سرعت به بیمار مایع بدهید (رینگر یا N/S)

 -تمام دلایل برگشت پذیر ایست قلبی و بیماری های زمینه ای او را در نظر بگیرید.

 

برگرفته از کتاب احیای قلبی ریوی ، به قلم  فرید ابوالحسن قره داغی  

ادامه مطلب | احیا در بارداری | 6139 بازدید