احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS)

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS) - سن حاملگیW20<ممکن است سبب فشار اوردن رحم روی IVCدرآئورت شده، در نتیجه بر گشت وریدی و برون ده قلبی (هر دو)را مخنل می کند. -این انسداد وریدی توسط رحم بزرگ سبب یک هایپوتنشن و شووک پیش از CPA شده ودر CPR حتما ان را در نظر بگیرید. -بزرگی رحم و شکم اثربخشی ماساژ قلبی را به خاطر اختلال در برون ده قلبی و برگشت وریدی کم می کند. -این اثر فشار رحمی را می توان با جابه جا کردن رحم وشکم به سمت چپ یا با گذاشتن پتو یا یک رول زیر بدن در سمت راست ،اصلاح کرد و آئورت وIVC را تا حد امکان آزاد کرد . -تغییرات هورمونی و بزرگی شکم سبب نارسا شدن اسفنکتر معده‌ای–مروی شده و خطر برگشت مواد به حلق و آسپیریشن را خیلی زیاد میکند. -در هر بیمار باردار که در حالت CPR وی هستید و مشغول تهویه با ماسک وبگ، حتما یک فشار روی غضروف کریکویید (زیرتیرویید)بدهید تا هوا وارد ریه نشود و خطر برگشت مواد کاهش یابد. -در بارداران سریعا لوله تراشه بگذارید: گذاشتن لوله تراشه برای تهویه در بارداران خیلی اهمیت دارد. احیای خانم باردار درCPA (تغییرات درBLS) - سن حاملگیW20<ممکن است سبب فشار اوردن رحم روی IVCدرآئورت شده، در نتیجه بر گشت وریدی و برون ده قلبی (هر دو)را مخنل می کند. -این انسداد وریدی توسط رحم بزرگ سبب یک هایپوتنشن و شووک پیش از CPA شده ودر CPR حتما ان را در نظر بگیرید. -بزرگی رحم و شکم اثربخشی ماساژ قلبی را به خاطر اختلال در برون ده قلبی و برگشت وریدی کم می کند. -این اثر فشار رحمی را می توان با جابه جا کردن رحم وشکم به سمت چپ یا با گذاشتن پتو یا یک رول زیر بدن در سمت راست ،اصلاح کرد و آئورت وIVC را تا حد امکان آزاد کرد . -تغییرات هورمونی و بزرگی شکم سبب نارسا شدن اسفنکتر معده‌ای–مروی شده و خطر برگشت مواد به حلق و آسپیریشن را خیلی زیاد میکند. -در هر بیمار باردار که در حالت CPR وی هستید و مشغول تهویه با ماسک وبگ، حتما یک فشار روی غضروف کریکویید (زیرتیرویید)بدهید تا هوا وارد ریه نشود و خطر برگشت مواد کاهش یابد. -در بارداران سریعا لوله تراشه بگذارید: گذاشتن لوله تراشه برای تهویه در بارداران خیلی اهمیت دارد. -موقع انتخاب لوله تراشه قطر لوله تراشه باید0.5 تا 1 mm کوچک تر انتخاب شود و آن به دلیل ایجاد ادم در راه هوایی خانم باردار است. -زنان باردار، خیلی سریع هایپوکسیک می شوند. -حجم تهویه باید کمتر از MI500 انتخاب شود. -جایگاه دست در ماساژ قلبی، از نیمه استرنوم باید کمی بالاتر قرار گیرد، - داروهای وازوپرسور، مثل اپی نفرین و وازوپرسین، با همان دوزها استفاده میشوند. -دفیبریلیشن با همان دوزهای استاندارد استفاده میشوند. -فعلا مدارکی که نشان دهد D.C شوک روی قلب جنین اسیب می رساند وجود ندارد. -قبل از دادن شوک مونیتورهای متصل به شکم مادر را بردارید. برخی از داروهایی که سبب CPA در مادر می شود شامل موارد زیر است: -منیزیم سولفات که در درمان اکلامپسی به کار می رود ودر صورت استفاده بیش از حد یا اولیگوریک بودن مادر(یعنی تجمع دارو در خون) سبب CPA می شود. -در مادری که دچار CPA شده است، گاهی کاربرد تجربی کلسیم نیز خوب بوده است. -همیشه پره اکلامپسی /اکلامپسی که پس از هفته 20حاملگی رخ میدهد را درصدر تشخیص افتراقی CPA قرار دهید . -امبولی ریه و سکته قلبی را حتما از دلایل CPA قرار دهید و درمان کنید . -دایسکشن ائورت را نیز در نظر بگیرید . در هر بیمارستانی که مادر باردار مراجعه می کند،پرسنل ورزیده و آشنا به مهارت CPR مادران ،بزرگسالان ونوزادان باشد.بالاترین درصد بقای مادر وبچه به بالاتر بودن مهارت CPR پرسنل درمانی وابسته است.

لینک ثابت | احیا در بارداری | 3683 بازدید