احیا در بارداری ACLS

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

ACLS : بدون درنگ بیمار را اینتیوبه کنید.(با لوله شماره 7وکاف لوله تراشه را پر کنید) بدون درنگ برای بیمار 2رگ بزرگ بگیرید(در صورت امکان با آنژیوکت طوسی) مایع رینگر یا نرمال سالین را حدود یک لیتر تا5/1لیتربه سرعت تزریق کنید. هم زمان با ماساژ قلبی وتهویه (الگوی 30به 2)، مونیتورینگ قلبی و پالس اکسیمتری را وصل کنید. اگر بیمار نبض ندارد به مانیتور قلبی نگاه کنید،دو حالت پیش می آید: ACLS : بدون درنگ بیمار را اینتیوبه کنید.(با لوله شماره 7وکاف لوله تراشه را پر کنید) بدون درنگ برای بیمار 2رگ بزرگ بگیرید(در صورت امکان با آنژیوکت طوسی) مایع رینگر یا نرمال سالین را حدود یک لیتر تا5/1لیتربه سرعت تزریق کنید. هم زمان با ماساژ قلبی وتهویه (الگوی 30به 2)، مونیتورینگ قلبی و پالس اکسیمتری را وصل کنید. اگر بیمار نبض ندارد به مانیتور قلبی نگاه کنید،دو حالت پیش می آید: Asystole وPEA VF/PVT به PVT/VF الگوریتمPVT/VF بزرگسالان را به کار ببرید. Asystole PEA/EMD, الگوریتم Asystoleو PEA/EMDبزرگسالان را به کار ببرید . *در هنگام درمان چهار حالت پیش می آید ، 3 حالت آن : آسیستول ، PEA/EMD وPVT/VF است که بر مبنای الگوریتم درمان میکنیم . *حالت چهارم : برگشت خود به خودی گردش خون و نبض است که سریعا به دادن مایع +اصلاح اسیدوزیس + اصلاح اختلالات الکترو لیتی + ادامه دادن اکسیژن 100% و از طریق لوله تراشه و نگه داشتن رحم در سمت چپ ، اقدام میکنیم + حمایت بیشتر گردش خون و کلیه + فرستادن آزمایشهای خط اول و ABG را دنبال میکنیم . انجام عمل سزارین اورژانسی در هر زمانی که جراح زنان آماده شده و بر اساس وضعیت مادر سن حاملگی ( یعنی کمتر از 20 هفته ، بین 20 تا 24 هفته و بالای 24 هفته ) انجام می شود .

لینک ثابت | احیا در حاملگی | 4539 بازدید