دفیبریلاسیون

پنج شنبه اردیبهشت ۱۳۸۹

 

شوک الکتریکی

 

درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به قلب است . میزان این جریان ( تحریک ) به اندازه ای است که می تواند در خلال عبور جریان ، قلب را دپولاریزه و با خاموش کردن کانون های نابجا متعاقبا امکان فرماندهی مجدد برای پیس میکر اصلی قلب یعنی گره سینوسی دهلیزی (SA) فراهم گردد.

 

انواع شوک الکتریکی:

1- شوک هماهنگ (کاردیوورژن  cardioversion )

2- شوک غیرهماهنگ (دفیبریلاسیون  Defibrilation )

 

شرایط استفاده از شوک الکتریکی : 

1- انتخاب پدال های مناسب :  طول تقریبی پدال ها : بزرگسالان   13cm     کودکان   8cm   نوزادان  4.5cm

2- انتخاب محل صحیح جای گذاری پدال ها روی قفسه سینه.

* رایج ترین روش antro latral  (قدامی- طرفی) میباشد. محل قرار گیری پدال ها در ناحیه apex پنجمین فضای بین دنده ای چپ و دیگری درطرف راست استرنوم ، دومین فضای بین دنده ای راست زیر استخوان کلاویکول قرار داده میشود.

* روش  antro  posterior (قدامی – خلفی) . در افرادی که پیس میکر دائمی دارند می توان پدال ها را بصورت قدامی- خلفی نیز قرار داد. در این حالت پدال قدامی در دومین فضای بین دنده ای سمت  راست و پدال خلفی در زیرخار کتف چپ قرار می گیرد.

3- تماس کافی پدال ها با سطح قفسه سینه:

* پدال ها باید با فشاری در حد 25 پوند یا 11 کیلوگرم روی سطح قفسه سینه فشرده شوند .

* سطح پدال ها باید به میزا ن  2 میلی متر با ژل لوبریکنت اغشته گرد د.

* در غیر این صورت تخلیه انرژی به داخل قفسه سینه با اشکال روبرو شده موج الکتریکی از سطح پوست عبور کرده و منجر به سوختگی میگردد.

4- انتخاب صحیح مقدار انرژی الکتریکی : میزان انرژی بر حسب وات بر ثانیه یا ژول بیان میکنند.مقادیر انرژی الکتریکی با توجه به نوع دیس ریتمی انتخاب میکردد .     

 

روش تخلیه شوک الکتریکی :

# ابتدا وجود دیس ریتمی در بیشتر از یک لید تائید گردد

# پدال مناسب را انتخاب کنید

# دگمه مربوط به تنظیم انرژی را روی مقدار مورد نظرقرار دهید.

# پدال های دستگاه الکتروشوک را در دست بگیرید : در دست راست  پدال مربوط  به Apex  و در دست چپ پدال مربوط به  Sternum

# به میزا ن 2 میلیمتر سطح پدال ها را با ژل لوبریکنت اغشته کنید

# پدال ها را روی قفسه سینه بیمار در محل صحیح قرار دهید.

# پدال ها را با نیرویی برابر با 11 kg روی قفسه سینه بیمار فشار دهید.

# جهت دادن شوک اعلام آمادگی کنید.

# سریعا مشاهده کنید که هیچ یک از افراد احیاگر با بدن بیمار در تماس نباشند

# توجه کنید که رابط اکسیژن از بیمار جدا شده باشد.

# دگمه شارژ دستگاه را فشار دهید.

# پس از شنیدن صدای بوق مربوط به شارژ کامل دستگاه بطور همزمان دگمه های تخلیه روی پدال ها را توسط انگشت شست فشار دهید.

# سریعا صفحه مانیتورینگ را از نظرتغییرات حاصله مشاهده نمایید.

 

کاردیوورژن ( Cardioversion )  :

&  کاردیوورژن عبارتست از: استفاده از نیروی الکتریکی جهت ختم تاکی دیس ریتمیهایی که دارای کمپلکس های QRS می باشند ( فیبریلاسیون دهلیزی ، تاکیکاردی بطنی  ، فلوتر دهلیزی و...)

&  کاردیوورژن یک درمان انتخابی است و برای درمان تاکی دیس ریتمی هایی که :

1 - موجب بروز یا وخیم شدن اختلالات همودینامیکی می گردند.

2 - موجب بروز یا وخیم شدن بیمارهای ایسکمیک قلبی می گردند.

3 - تاکی دیس ریتمی هایی که به درمانهای دارویی پاسخ نداده اند

&  در کاردیوورژن بعد از روشن کردن دکمه  synch ، میزان انرژی لازم انتخاب سپس دستگاه شارژ می شود. هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه انرژی ، چند ثانیه بایستی صبر نمود تا تخلیه شوک انجام شود (بر عکس دفیبریلاسیون که تخلیه انرژی بلافاصله انجام می شود).

 

دفیبریلاسیون ( Defibrillation )  :

مهمترین جز در زنجیره بقاء استفاده هر چه سریعتر از دفیبریلاتور می باشد.با این توضیح که هر یک دقیقه تاخیر در اجرای آن احتمال برگشت VF را 10-7% کاهش می دهد.اگر ماساژ مناسب قلبی انجام شود این میزان به 3 تا 4 درصد تقلیل می یابد.به این خاطر بهتر است دستگاه دفیبریلاتوربر بالین بیماران بدحال ،که احتمال ایست قلبی آنها وجود دارد آماده باشد.

*  دفیبریلاسیون ، شوک غیر هماهنگ (Asynchronous)  می باشد که در موقعیت های اضطراری بکار می رود . استفاده از دفیبریلاسیون معمولاً محدود به درمان فیبریلاسیون بطنی که فاقد ریتم سازمان یافته ای است می باشد (در دفیبریلاسیون دکمه  synch دستگاه باید خاموش باشد) .

*  دفیبریلاسیون ، کلیه سلول های میوکارد را کاملا" بطور همزمان دپلاریزه نموده و گره سینوسی را قادر میسازد که مجدّداً نقش خود را به عنوان پیس میکر قلب ایفا نماید .

 

نکات ایمنی هنگام تخلیه شوک الکتریکی :

* اطمینان از عدم تماس احیا گران با بیمار هنگام تخلیه شوک ، زیرا می تواند در فرد سالم منجر به ایست قلبی شود .

* قطع جریان اکسیژن

* اطمینان از فقدان نبض در زمانی که مانیتورینگ در دسترس نباشد .

* کنترل ریتم در بیشتر از یک لید

* بعد از هر شوک  بلافاصله ماساژ قلبی شروع شود وزمان برای ارزیابی ریتم قلبی تلف نشود .(آخرین پروتکل CPR)

* در طول CPR ماساژ قلبی و دادن تنفس فقط به مدت 10ثانیه برای شوک دادن قطع میگردد.

لینک ثابت | کلیات | 22469 بازدید