احیا قلبی ریوی مغزی

پنج شنبه اردیبهشت ۱۳۸۹

 

 

هدف ما در احیا نجات کسانی است که قلب و مغزی سالم دارند

 

 

 

  ادامه مطلب | کلیات | 6923 بازدید

تعریف احیا

پنج شنبه اردیبهشت ۱۳۸۹

 

احیای قلبی ریوی در 40 تا 60 درصد وقفه های قلبی سبب بازگشت جریان خون وهمودینامیک پایدارمی گردد.

در یک مطالعه ثابت شد که انجام عملیات احیاء ظرف مدت کمتر از سه دقیقه از شروع ایست قلبی تنفسی با موفقیت و نجات جان بیماران همراه می باشد. در تمام این موارد ، ثانیه ها می توانند شکل دهنده زندگی یا مرگ بیماران باشند. اگر احیای قلبی تنفسی بلافاصله پس از ایست قلبی آغاز شود. نه تنها کارآیی سیستم عصبی، بلکه زندگی بیمار نیز حفظ می گردد. چنانچه پس از ایست قلبی ، حمایت اساسی از این عضو انجام پذیرد. در بسیاری از موارد می توان از مرگ بیماران جلوگیری نمود. عملیات احیای قلبی تنفسی می تواند حدودا 40 درصد برون ده طبیعی قلب را حفظ نماید و حفظ عملکرد قلب، می تواند به احیای تنفس. احیای یک انسان و در نهایت به احیای یک جامعه منجر گردد.

ادامه مطلب | کلیات | 5431 بازدید