راهنمای اخلاقی دستورالعمل 2010 انجمن قلب آمریکا در احیای قلبی ریوی

پنج شنبه آذر ۱۳۹۲

 

راهکارهای سال 2010 انجمن قلب آمریکا برای احیای قلبی ریوی و خدمات مراقبتی قلبی عروقی اورژانسی

مقدمه :

 اهداف احیاء عبارتند از حفظ زندگی، حفظ و برگرداندن سلامتی، تسکین رنج و عذاب، کاستن و محدودکردن ناتوانایی‌ها و احترام گذاشتن به تصمیمات، حق و حقوق و حریم خصوصی افراد. تصمیمات مربوط به تلاش های احیاء قلبی ریوی یا CPR اغلب در طول چند ثانیه و توسط افراد نجات دهنده‌ای که ممکن است فرد صدمه دیده را نشناسند و یا از این مساله  اطلاع نداشته باشند که آیا دستورالعمل مراقبت های پیشرفته وجود دارد یا نه، گرفته می شوند. در نتیجه ، ممکن است اجرای CPR برخلاف منافع یا خواسته‌های افراد باشد. با این حال، این اقدام زمانی مطرح می شود که بنا به گزارش بیشتر پزشکان اورژانس به دستورالعمل های مراقبت های پیشرفته در تصمیم گیری های مربوط به احیاء احترام میگذارند. این بخش راهکارهایی را برای فراهم‌کنندگان خدمات بهداشتی درمانی که با تصمیم‌گیری های سختی برای تامین خدمات مراقبتی قلبی عروقی اورژانس یا خودداری از این خدمات مواجهند مطرح کرده است.

در بخش ادامه مطلب موضوع را پیگیری فرمایید.

 

ادامه مطلب | ختم احیا | 3149 بازدید