احیا در بارداری ACLS

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

ACLS : بدون درنگ بیمار را اینتیوبه کنید.(با لوله شماره 7وکاف لوله تراشه را پر کنید) بدون درنگ برای بیمار 2رگ بزرگ بگیرید(در صورت امکان با آنژیوکت طوسی) مایع رینگر یا نرمال سالین را حدود یک لیتر تا5/1لیتربه سرعت تزریق کنید. هم زمان با ماساژ قلبی وتهویه (الگوی 30به 2)، مونیتورینگ قلبی و پالس اکسیمتری را وصل کنید. اگر بیمار نبض ندارد به مانیتور قلبی نگاه کنید،دو حالت پیش می آید:

ادامه مطلب | احیا در حاملگی | 3953 بازدید

احیا در بارداری

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

احیای قلبی ریوی مادران باردار مداخلات کلیدی برای پیشگیری از ایست قلبی ریوی مادران باردار در طرح CPR دو نفر حضور دارند : - امیدوار کننده ترین کاربرای بقای جنین، زنده ماندن مادراست. - تغییرات فیزیولوژی که در بارداری رخ می دهند را در نظر داشته باشیم. 1- در تمام موارد اورژانس بارداری (حتی پیش ازایست قلبی، ریوی) وهمچنین در طی CPR موارد زیر را باید انجام دهید: - به سرعت زن باردار را در وضعیت خوابیده به سمت چپ ( Left lateral )دهید تا ورید وناکاوا ازاد شود و خون به راحتی بین اندام تحتانی وقلب حرکت کند تا از افت فشار خون جلوگیری کند (افت فشار خون در زن باردار یعنی فشار سیستولیک زیرmmHg100یا کمتر از 80% پایه) - اکسیژن 100% بدهید. - سریعا 2 رگ بزرگ بگیرید و به سرعت به بیمار مایع بدهید (رینگر یا N/S) -تمام دلایل برگشت پذیر ایست قلبی و بیماری های زمینه ای او را در نظر بگیرید.

ادامه مطلب | احیا در حاملگی | 4700 بازدید