اصول اخلاقی آموزش پیرامون بیمار یا فردبه تازگی مرده

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

استفاده از بیماران به تازگی مرده برای آموزش، مسائل اخلاقی و قانونی مهمی را در بر دارد. کسب رضایت از اعضای خانواده نشان دهنده احترام گذاری به بیمار تازه فوت شده و بازماندگان اوست. کسب چنین رضایتی بالافاصله بعد از مرگ یک بیمار همیشه امکان پذیر و عملی نیست . یک بحث این است که رضایت احتمالی در چنین شرایطی بعنوان یک اقدام مهم به شمار میرود. یک دیدگاه منحصر به فرد این است که این جلب رضایت غیرضروریست زیرا این بدن و جسد غیرشخصی است و هیچ استقلال داخلی یا منفعتی ندارد. با این حال، این بحث نتوانسته بطور دقیق اهمیت  و میزان آسیب‌زایی  به بازماندگان را که ممکن است مخالف استفاده ازبدن عزیز از دست رفته شان برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی باشند را مورد بررسی قرار دهد . این دیدگاه همچنین وجود تفاوت های فرهنگی عمده در مورد پذیرش یا عدم پذیرش استفاده از جسد افراد برای تشریح در دوره تحصیلات پزشکی را نادیده گرفته است. راهکارهای مربوط به اقدامات پزشکی اورژانسی کالج آمریکایی این قبیل موضوعات را در سایت اینترنتی خود خلاصه کرده است و یک بحث مفصل تر را ارائه کرده است ؛ 

 http://www.acep.org/content.aspx?id=30104.

در نهایت ، احترام به افراد باید بر نیازهای فراهم کنندگان خدمات بهداشتی برای اقدام به تکنیک های نجات بخش حیات برتری داشته باشد. پیشرفت های تکنیکی و فنی در مورد شبیه سازی، اقدام بهینه  و بکارگیری اجساد داخل آزمایشگاه ها که از قبل برای استفاده از آنها جلب رضایت شده است باید نیاز به استفاده از بیماران به تازگی فوت کرده را برای اهداف آموزشی کاهش دهد .

ادامه مطلب | آموزش و تحقیق در احیا | 2656 بازدید

اصول اخلاقی و مسائل مربوط به حریم خصوصی در ارتباط با تحقیقات احیاء

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

انجام تحقیقات بالینی در بیماران مبتلا به ایست قلبی ریوی مقوله ای چالش برانگیز است . بطورکلی ، تحقیقاتی که درآنها از  سوژه‌های انسانی استفاده می شود نیازمند کسب رضایت از فرد  و در بعضی موارد، تصمیم گیرنده جایگزین قانونی وی  میباشد . ثابت شده است که این مساله در مورد تحقیقاتی که دربرگیرنده بیماران مبتلا به ایست قلبی است نوعی چالش مهم به شمار می رود زیرا مداخلات تحقیقاتی غالبا" باید زمانی انجام شوند که کسب رضایت فرد غیرممکن باشد. بعد از انجام بحثهای  عمومی بسیار و شناسایی معیار و ارزش این نوع تحقیقات انسانی ، دولت ایالات متحده ، از طریق سازمان غذا و دارو و موسسه ملی بهداشت و سلامت، مقرراتی را پذیرفت که از طریق آن این امکان و اجازه فراهم می شد که در شرایط و موقعیت های خاص محدود شده نیازی به کسب رضایت آگاهانه نباشد . این موارد استثناء برای رضایت آگاهانه در جهت نام نویسی در فرایند تحقیقات تنها در شرایطی بکار می روند که شرایط زیر برآورده شوند :

ادامه مطلب | آموزش و تحقیق در احیا | 3037 بازدید