آیا با اصطلاح CPR تنها با دست آشنا شده اید؟

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

Hands-only CPR آیا با اصطلاح CPR تنها با دست آشنا شده اید؟ هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته که تحت آموزش همگانی احیای قلبی، ریوی هستند،برای افراد غیرحرفه‌ای مانند کارمندان ،کارگران،فروشندگان وبازنشستگان وهمچنین سنین نوجوانی Hands-only CPR را آموزش می دهند.یعنی به کسانی که توان یا وقت آموزش مدیریت راه هوایی را ندارند،آموزش می دهند که به محض برخورد با شخص بیهوش پس از درخواست کمک، تنها اقدام به ماساژ قلبی کنند.

ادامه مطلب | انواع روشهای احیا | 3615 بازدید

روشهای احیا

شنبه آذر ۱۳۹۲

 

از قدیم در بین مردم جهان برای احیای دوباره تنفس در مصدومین روشهایی متداول بوده که  تاحدودی جان افراد را از خطر مرگ حتمی نجات میداده ، ودر زمان خود نیز بهترین روش محسوب میگردیده است. ایجاد درد با سیلی زدن، شلاق وضربه وارد آوردن روی پوست و قرار دادن مصدوم از شکم بر روی اسب درحال یورتمه از جمله این روشهاست.باگذشت زمان وبالارفتن  تجربه ی افراد وپیشرفت علم و مددگرفتن از ابزار آلات ، بشر توانسته تعداد زیادی از افراد دچار ایست تنفی شده را احیا کند ، که این روشها به اختصار در قسمت ادامه مطلب بیان میشود.

ادامه مطلب | انواع روشهای احیا | 4264 بازدید