اصول اخلاقی آموزش پیرامون بیمار یا فردبه تازگی مرده

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

استفاده از بیماران به تازگی مرده برای آموزش، مسائل اخلاقی و قانونی مهمی را در بر دارد. کسب رضایت از اعضای خانواده نشان دهنده احترام گذاری به بیمار تازه فوت شده و بازماندگان اوست. کسب چنین رضایتی بالافاصله بعد از مرگ یک بیمار همیشه امکان پذیر و عملی نیست . یک بحث این است که رضایت احتمالی در چنین شرایطی بعنوان یک اقدام مهم به شمار میرود. یک دیدگاه منحصر به فرد این است که این جلب رضایت غیرضروریست زیرا این بدن و جسد غیرشخصی است و هیچ استقلال داخلی یا منفعتی ندارد. با این حال، این بحث نتوانسته بطور دقیق اهمیت  و میزان آسیب‌زایی  به بازماندگان را که ممکن است مخالف استفاده ازبدن عزیز از دست رفته شان برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی باشند را مورد بررسی قرار دهد . این دیدگاه همچنین وجود تفاوت های فرهنگی عمده در مورد پذیرش یا عدم پذیرش استفاده از جسد افراد برای تشریح در دوره تحصیلات پزشکی را نادیده گرفته است. راهکارهای مربوط به اقدامات پزشکی اورژانسی کالج آمریکایی این قبیل موضوعات را در سایت اینترنتی خود خلاصه کرده است و یک بحث مفصل تر را ارائه کرده است ؛ 

 http://www.acep.org/content.aspx?id=30104.

در نهایت ، احترام به افراد باید بر نیازهای فراهم کنندگان خدمات بهداشتی برای اقدام به تکنیک های نجات بخش حیات برتری داشته باشد. پیشرفت های تکنیکی و فنی در مورد شبیه سازی، اقدام بهینه  و بکارگیری اجساد داخل آزمایشگاه ها که از قبل برای استفاده از آنها جلب رضایت شده است باید نیاز به استفاده از بیماران به تازگی فوت کرده را برای اهداف آموزشی کاهش دهد .

لینک ثابت | آموزش و تحقیق در احیا | 2378 بازدید