اصول اخلاقی و مسائل مربوط به حریم خصوصی در ارتباط با تحقیقات احیاء

یکشبه دی ۱۳۹۲

 

انجام تحقیقات بالینی در بیماران مبتلا به ایست قلبی ریوی مقوله ای چالش برانگیز است . بطورکلی ، تحقیقاتی که درآنها از  سوژه‌های انسانی استفاده می شود نیازمند کسب رضایت از فرد  و در بعضی موارد، تصمیم گیرنده جایگزین قانونی وی  میباشد . ثابت شده است که این مساله در مورد تحقیقاتی که دربرگیرنده بیماران مبتلا به ایست قلبی است نوعی چالش مهم به شمار می رود زیرا مداخلات تحقیقاتی غالبا" باید زمانی انجام شوند که کسب رضایت فرد غیرممکن باشد. بعد از انجام بحثهای  عمومی بسیار و شناسایی معیار و ارزش این نوع تحقیقات انسانی ، دولت ایالات متحده ، از طریق سازمان غذا و دارو و موسسه ملی بهداشت و سلامت، مقرراتی را پذیرفت که از طریق آن این امکان و اجازه فراهم می شد که در شرایط و موقعیت های خاص محدود شده نیازی به کسب رضایت آگاهانه نباشد . این موارد استثناء برای رضایت آگاهانه در جهت نام نویسی در فرایند تحقیقات تنها در شرایطی بکار می روند که شرایط زیر برآورده شوند :

انجام تحقیقات بالینی در بیماران مبتلا به ایست قلبی ریوی مقوله ای چالش برانگیز است . بطورکلی ، تحقیقاتی که درآنها از  سوژه‌های انسانی استفاده می شود نیازمند کسب رضایت از فرد  و در بعضی موارد، تصمیم گیرنده جایگزین قانونی وی  میباشد . ثابت شده است که این مساله در مورد تحقیقاتی که دربرگیرنده بیماران مبتلا به ایست قلبی است نوعی چالش مهم به شمار می رود زیرا مداخلات تحقیقاتی غالبا" باید زمانی انجام شوند که کسب رضایت فرد غیرممکن باشد. بعد از انجام بحثهای  عمومی بسیار و شناسایی معیار و ارزش این نوع تحقیقات انسانی ، دولت ایالات متحده ، از طریق سازمان غذا و دارو و موسسه ملی بهداشت و سلامت، مقرراتی را پذیرفت که از طریق آن این امکان و اجازه فراهم می شد که در شرایط و موقعیت های خاص محدود شده نیازی به کسب رضایت آگاهانه نباشد . این موارد استثناء برای رضایت آگاهانه در جهت نام نویسی در فرایند تحقیقات تنها در شرایطی بکار می روند که شرایط زیر برآورده شوند :

  • ·         فرد بی‌خبر و غیرهوشیار و یا ناتوان و فاقد صلاحیت است و با یک موقعیت دائما" ناتوان کننده یا تهدیدکننده زندگی مواجه است و از این رو تنها درمان شناخته شده برای او نوع آزمایشی ، ثابت نشده  یا غیر رضایت بخش است.
  • ·         فرد فاقد توانایی لازم برای ارائه ی رضایت معتبر و صحیح است و فرد جانشین او درتصمیم گیری، نمی تواند قبل از شروع درمان آزمایشی خودش را برای اجازه دادن برساند .
  • ·         درمان آزمایشی و تحقیقاتی دورنما و چشم اندازی را از منافع مستقیم مربوط به فرد شرکت کننده ارائه می کند، و هیچ درمان پذیرفته شده ای که آشکارا مناسبتر و بهتر از درمان آزمایشی باشد وجود ندارد .
  • ·         پروتکل تحقیقی توسط دایره تحقیقات سازمانی (IRB) تایید شده باشد.

همچنین این مقررات مستلزم آنند که قبل از مرحله تایید IRB به منظور بدست آوردن شکلی از" مشاوره اجتماعی" برای اقدام در مورد این قبیل تحقیقات داده هایی از نمایندگان جامعه بدست بیاید. قبل از آغاز این فرایند ، آشکارسازی همگانی و عمومی فرایند تحقیقات و خطرات احتمالی و منافع آن باید برای جامعه و گروه درگیر با آن صورت گیرد تا از این طریق شرکت کنندگان بالقوه وارد آن شوند .آشکارسازی عمومی نتایج مطالعات و تحقیقات نیز مورد نیاز است .

این فرایند تلاش می کند تا دیدگاه ها و نظرات جامعه را مورد ارزیابی قرار دهد و از این طریق تحقیقات جایگاه خودش را پیدا کند و یک تبادل دو طرفه فراهم شود که در حقیقت این امر ممکن است فرایند انجام تحقیقات یا فرایند ساخت طرح و الگوی آنرا از لحاظ بحث اجتماعی اصلاح  و تعدیل کند .

اگر بیماری در این تحقیق نام نویسی کند ، زمانی که تصمیم گیرنده قانونی فرایند تحقیق را شناسایی کرد و از آن اطلاع پیدا کرد ، فرد تصمیم گیرنده ممکن است در هر زمانی بعد از اطلاع پیدا کردن کامل از عواقب انجام این فرایند تصمیم بگیرد که دیگر در این فرایند شرکت نکند و این کار را متوقف کند . فراهم کنندگان خدمات بهداشتی درمانی دخیل در آموزش و تحقیق باید به دقت از حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات بیماران حمایت کنند و جمع اوری اطلاعات بهداشتی فرد را به حداقل برسانند . قواعد مربوط به حمایت و حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات بهداشتی بیماران و گزارشات پزشکی در قانون بیمه بهداشت و سلامت آمریکا که بطور معمول به آن HIPAA گفته می شود گنجانده شده است . برای دریافت جزئیات مربوط به مقررات آمریکا به سایت http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/privacyrule/index.html  مراجعه کنید .

لینک ثابت | آموزش و تحقیق در احیا | 2684 بازدید